TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-6F-S-SC-20KM

Model: IES6116-6F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-6F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-6F-M-SC-2KM

Model: IES6116-6F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-6F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-4F-S-SC-20KM

Model: IES6116-4F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-4F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-4F-M-SC-2KM

Model: IES6116-4F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-4F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-2F-S-SC-20KM

Model: IES6116-2F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6116-2F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-2F-M-SC-2KM

Model: IES6116-2F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6116-2F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES6220-8T8P4GS-2P24-120W

Model: IES6220-8T8P4GS-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES6220-8T8P4GS-2P24-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES6220-8T8P4GS-2P48-200W

Model: IES6220-8T8P4GS-2P48-200W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES6220-8T8P4GS-2P48-200W
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21
Đăng ký nhận bản tin

<