TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » AP/Bridge/Client

Bộ thu phát Wi-Fi (Accept Point) /Bridge/Client, Router công nghệp WCDMA (3G)/LTE (4G) Dual Sim, VPN 3Onedata 

AP/Bridge/Client

Module nhúng 2.4G Wireless Single-band AP 3Onedata IAP2300F-2N2-5T-PDP12_36

Model: IAP2300F-2N2-5T-PDP12_36
Module nhúng 2.4G Wireless Single-band AP 3Onedata IAP2300F-2N2-5T-PDP12_36 IAP2300F-2N2 -5T-PDP12_36 is an industrial wireless AP. The product supports 1 100MB WAN, 4 100MB LAN and 2 WIFI IPEX-1 generation antenna...

Điểm truy cập không dây công nghiệp Dual-band 3Onedata IAP2300R-4A25-2GT-P12_48

Model: IAP2300R-4A25-2GT-P12_48
Điểm truy cập không dây công nghiệp Dual-band 3Onedata IAP2300R-4A25-2GT-P12_48 IAP2300R-4A25-2GT-P12_48 is industrial roaming wireless AP. This product supports 2 Gigabit copper ports and 4 antenna interfaces, etc. It adopts...

Điểm truy cập không dây ngoài trời Dual-band Wi-Fi 6 3Onedata IAP3600S-2225-2GT-PDP12_48

Model: IAP3600S-2225-2GT-PDP12_48
Điểm truy cập không dây ngoài trời Dual-band Wi-Fi 6 3Onedata IAP3600S-2225-2GT-PDP12_48 IAP3600S-2225-2GT-PDP12_48 is 2-port Gigabit industrial outdoor dual-band Wi-Fi6 wireless AP, the PoE power supply conforms to IEEE802.3af/at protocol...

Router công nghiệp 4G, 2 SIM, 1 cổng WAN, 2 cổng LAN + Wifi 3Onedata IRT5300L-3T2D-2P12_36

Model: IRT5300L-3T2D-2P12_36
Router công nghiệp 4G, 2 SIM, 1 cổng WAN, 2 cổng LAN + Wifi 3Onedata IRT5300L-3T2D-2P12_36 IRT5300L series are industrial 4G wireless routers. This series has two products, including 100M...

Router công nghiệp 4G, 2 SIM, 1 cổng WAN, 4 cổng LAN + Wifi 3Onedata IRT5300L-5T2D-2P12_36

Model: IRT5300L-5T2D-2P12_36
Router công nghiệp 4G, 2 SIM, 1 cổng WAN, 4 cổng LAN + Wifi 3Onedata IRT5300L-5T2D-2P12_36 IRT5300L series are industrial 4G wireless routers. This series has two products, including 100M...

AP không dây băng tần ngoài trời công nghiệp 3Onedata IAP2600S

Model: IAP2600S
AP không dây băng tần ngoài trời công nghiệp 3Onedata IAP2600S IAP2600S series are Gigabit industrial outdoor dual-band wireless AP. This series provides two products, which support 1 Gigabit PoE...

Router công nghiệp 4G 3Onedata IRT5300-AW-5T2D

Model: IRT5300-AW-5T2D
Router công nghiệp 4G 3Onedata IRT5300-AW-5T2D IRT5300-AW-5T2D is industrial-grade 4G router. Its PoE power supply conforms to IEEE802.3af/at protocol standard. This product supports 5 100M copper ports (one of them...

AP không dây công nghiệp 2.4GHz 3Onedata IAP2312N-2T

Model: IAP2312N-2T
AP không dây công nghiệp 2.4GHz 3Onedata IAP2312N-2T IAP2312N-2T is an industrial wireless AP, it supports route, AP, bridge, client four working modes and IEEE802.11b/g/n wireless technology, and wireless transmission...
Đăng ký nhận bản tin

<