TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi quang điện » Khung giá bộ chuyển đổi quang điện

Khung giá bộ chuyển đổi quang điện (Media Converter Chassis) 3Onedata giá tốt nhất

Khung giá bộ chuyển đổi quang điện

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata ECU101-1F-S-SC-20KM

Model: ECU101-1F-S-SC-20KM
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata ECU101-1F-S-SC-20KM

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata ECU101-1F-M-SC-2KM

Model: ECU101-1F-M-SC-2KM
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata ECU101-1F-M-SC-2KM

Khung giá 18 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2100

Model: RACK2100
Khung giá 18 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2100

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101-1F

Model: ECU101-1F
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU101-1F

Card chuyển đổi quang điện quản lý 2 cổng Ethernet + 1 cổng Console 3Onedata NMU

Model: NMU
Card chuyển đổi quang điện quản lý 2 cổng Ethernet + 1 cổng Console 3Onedata NMU

Khung giá 16 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000C

Model: RACK2000C
Khung giá 16 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000C

Khung giá 16 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000B

Model: RACK2000B
Khung giá 16 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000B

Khung giá 14 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000A

Model: RACK2000A
Khung giá 14 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000A
Đăng ký nhận bản tin

<