TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi quang điện » Khung giá bộ chuyển đổi quang điện

Khung giá bộ chuyển đổi quang điện (Media Converter Chassis) 3Onedata giá tốt nhất

Khung giá bộ chuyển đổi quang điện

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP 3Onedata ECU100M-1GT2GS

Model: ECU100M-1GT2GS
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP 3Onedata ECU100M-1GT2GS

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-2GT1GF

Model: ECU100M-2GT1GF
Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-2GT1GF

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-1GT1GF

Model: ECU100M-1GT1GF
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata ECU100M-1GT1GF

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-1T1F

Model: ECU100M-1T1F
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-1T1F

Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-2T1F

Model: ECU100M-2T1F
Card chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 3Onedata ECU100M-2T1F

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata ECU101-1F-S-SC-20KM

Model: ECU101-1F-S-SC-20KM
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata ECU101-1F-S-SC-20KM

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata ECU101-1F-M-SC-2KM

Model: ECU101-1F-M-SC-2KM
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata ECU101-1F-M-SC-2KM

Khung giá 18 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2100

Model: RACK2100
Khung giá 18 khe cắm card chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2100
1 2
Đăng ký nhận bản tin

<