TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/Quang » Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35/Quang 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi tín hiệu E1 sang Ethernet, Bộ chuyển đổi E1 sang quang

Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35/Quang

Card chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata MODEL7211A-4U

Model: MODEL7211A-4U
Card chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata MODEL7211A-4U MODEL7211A-4U interface converter (Ethernet Bridge) is a high performance ethernet bridge, provide easy conversion from 10M/100Mbps interface to E1 interface. As an...

Card chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata CARD7211A

Model: CARD7211A
Card chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata CARD7211A CARD7211A bridge provides easy conversion from ITU-T G.703 E1 channel to Ethernet interface. Can used widely in connecting between WAN and LAN,...

Bộ chuyển đổi E1 (75 ohm BNC + 120 ohm RJ45) sang Ethernet 3Onedata MODEL7211A

Model: MODEL7211A
Bộ chuyển đổi E1 (75 ohm BNC + 120 ohm RJ45) sang Ethernet 3Onedata MODEL7211A

Bộ chuyển đổi V3.5 sang E1 3Onedata Model7288

Model: MODEL7288
Bộ chuyển đổi V3.5 sang E1 3Onedata Model7288 Bộ chuyển đổi MODEL7288 là thiết bị hỗ trợ chuyển đổi giữa giao diện E1phù hợp với tiêu chuẩn ITU-T G.703 và...

Card chuyển đổi Ethernet sang E1 CARD7211

Model: CARD7211
Card chuyển đổi Ethernet sang E1 CARD7211 CARD7211 bridge provides easy conversion from ITU-T G.703 E1 channel to Ethernet interface. Can used widely in connecting between WAN and LAN, monitoring,...

Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm 3Onedata TLC703

Model: TLC703
Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm 3Onedata TLC703

Bộ chuyển đổi RS-232 sang E1 3Onedata E232

Model: E232
Bộ chuyển đổi RS-232 sang E1 3Onedata E232

Bộ chuyển đổi RS-485/422 sang E1 3Onedata E485

Model: E485
Bộ chuyển đổi RS-485/422 sang E1 3Onedata E485
1 2
Đăng ký nhận bản tin

<