TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/Quang » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet 3Onedata giá tốt nhất

Máy chủ thiết bị nối tiếp hay Serial Device Server là một thiết bị mạng truyền dữ liệu hay đơn giản đó là bộ chuyển đổi tín hiệu cổng COM (RS-232/422/485) sang Ethernet. Nó được sử dụng để kết nối thiết bị có cổng nối  tiếp (cổng COM) của thiết bị với cổng Ethernet, LAN của PC. Mục đích chính của máy chủ thiết bị nối tiếp là cho phép sử dụng các thiết bị nối tiếp như máy in, máy quét, … trong mạng, thay vì chỉ dựa vào cổng nối tiếp của máy tính để kết nối. Điều này cho phép bất kỳ thiết bị nối tiếp nào kết nối với mạng và truy cập từ mọi nơi, kể cả Internet.

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB

Model: NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB
Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB

Model: NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB
Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB

Model: NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB
Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16DI(RS-485)-TB-2P(85-265VAC)

Model: NP3116T-16DI(RS-485)-TB-2P(85-265VAC)
Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP3116T-16DI(RS-485)-TB-2P(85-265VAC)

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP6100-2T-16DI(3IN1)-RJ-2P(85-265VAC)

Model: NP6100-2T-16DI(3IN1)-RJ-2P(85-265VAC)
Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP6100-2T-16DI(3IN1)-RJ-2P(85-265VAC)

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Model: NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Model: NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 3Onedata NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet 3Onedata NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

Model: NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet 3Onedata NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận bản tin

<