TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch POE công nghiệp » Switch PoE công nghiệp (Managed)

Switch PoE công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch PoE công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang 10 Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES5428-16GP8GC4XS-2P220

Model: IES5428-16GP8GC4XS-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang 10 Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES5428-16GP8GC4XS-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES5328-16GP4GS8GC-2P220

Model: IES5328-16GP4GS8GC-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES5328-16GP4GS8GC-2P220

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit PoE + 2 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 2.5G SFP SFP + 2 DI/DO 3Onedata IES6300-8GHP2GS2HS-2P48-360W

Model: IES6300-8GHP2GS2HS-2P48-360W
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit PoE + 2 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 2.5G SFP SFP + 2 DI/DO 3Onedata IES6300-8GHP2GS2HS-2P48-360W

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Gigabit PoE + 2 cổng 2.5G SFP 3Onedata IES6306-4GP2HS-2P48-120W

Model: IES6306-4GP2HS-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Gigabit PoE + 2 cổng 2.5G SFP 3Onedata IES6306-4GP2HS-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IPS7112G-4GS-8GPOE

Model: IPS7112G-4GS-8GPOE
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IPS7112G-4GS-8GPOE

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-4T-4POE

Model: IPS7110-2GC-4T-4POE
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-4T-4POE

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-8POE

Model: IPS7110-2GC-8POE
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS7110-2GC-8POE

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS716-2GC-4POE

Model: IPS716-2GC-4POE
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IPS716-2GC-4POE
Đăng ký nhận bản tin

<