TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (unmanaged)

Switch quang công nghiệp (unmanaged) 3onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (unmanaged)

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES215-2F-S-SC-20KM

Model: IES215-2F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES215-2F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES215-2F-M-SC-2KM

Model: IES215-2F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES215-2F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES215-1F-S-SC-20KM

Model: IES215-1F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES215-1F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES215-1F-M-SC-2KM

Model: IES215-1F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES215-1F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES206-2GF-S-SC-20KM

Model: IES206-2GF-S-SC-20KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES206-2GF-S-SC-20KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES206-2GF-M-SC-2KM

Model: IES206-2GF-M-SC-2KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES206-2GF-M-SC-2KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet+4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM)+2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES2010-2GS-4F-S-SC-20KM

Model: IES2010-2GS-4F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet+4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM)+2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES2010-2GS-4F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet+4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM)+2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES2010-2GS-4F-M-SC-2KM

Model: IES2010-2GS-4F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet+4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM)+2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES2010-2GS-4F-M-SC-2KM
1 2 3 4 5 6 15
Đăng ký nhận bản tin

<