TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (unmanaged)

Switch quang công nghiệp (unmanaged) 3onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp được phân thành 2 loại chính: switch công nghiệp không quản lý (Unmanaged Industrial Ethernet Switch) và switch công nghiệp quản lý (Managed Industrial Ethernet Switch).

  • Switch công nghiệp quản lý

Switch quản lý là Switch trước khi hoạt động cần phải được cấu hình. Mục đích là để cung cấp bảo mật cao hơn, linh hoạt và hoạt động tốt hơn so với Switch không quản lý.

Trước khi muốn sử dụng Switch bạn cần phải cấu hình. Những thông số được cài đặt sẵn sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với hệ thống mạng mà bạn đang sử dụng. Như vậy sẽ giúp bảo vệ mạng tốt hơn. Đồng thời cải thiện được chất lượng truy cập mạng cho người sử dụng.

  • Switch công nghiệp không quản lý

Switch không quản lý là Switch không được cấu hình. Trong quá trình sử dụng người dùng không cần phải lo lắng về việc cài đặt hoặc thiết lập Switch làm sao cho chính xác

Switch công nghiệp (unmanaged)

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2305-4GT1GS-P220

Model: IES2305-4GT1GS-P220
Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2305-4GT1GS-P220

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2305-4GT1GS-P48

Model: IES2305-4GT1GS-P48
Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES2305-4GT1GS-P48

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata IES2305-4GT1GF-P220

Model: IES2305-4GT1GF-P220
Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata IES2305-4GT1GF-P220

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata IES2305-4GT1GF-P48

Model: IES2305-4GT1GF-P48
Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit quang 3Onedata IES2305-4GT1GF-P48

Switch công nghiệp 5 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES2305-5GT-P220

Model: IES2305-5GT-P220
Switch công nghiệp 5 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES2305-5GT-P220

Switch công nghiệp 5 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES2305-5GT-P48

Model: IES2305-5GT-P48
Switch công nghiệp 5 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES2305-5GT-P48

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 2.5G SFP 3Onedata IES2312-8GT2GS2HS-2P48

Model: IES2312-8GT2GS2HS-2P48
Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 2.5G SFP 3Onedata IES2312-8GT2GS2HS-2P48

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES2016-16T-P220

Model: IES2016-16T-P220
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES2016-16T-P220
1 2 3 4 5 6 20
Đăng ký nhận bản tin

<