TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Module switch công nghiệp

Module switch công nghiệp 3Onedata

Module switch công nghiệp

Module nhúng Switch công nghiệp 7 cổng Ethernet +3 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IEM7110-3G

Model: IEM7110-3G
Module nhúng Switch công nghiệp 7 cổng Ethernet +3 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IEM7110-3G

Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet +1 cổng RS-232/422/485 + 1 cổng CAN 3Onedata IEM615-1D-1C

Model: IEM615-1D-1C
Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet +1 cổng RS-232/422/485 + 1 cổng CAN 3Onedata IEM615-1D-1C

Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng CAN 3Onedata IEM615-2C

Model: IEM615-2C
Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng CAN 3Onedata IEM615-2C

Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS-232/485/422 3Onedata IEM615-2D

Model: IEM615-2D
Module nhúng Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS-232/485/422 3Onedata IEM615-2D

Module nhúng Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/422/485 + 2 cổng CAN 3Onedata IEM618-4D-2C

Model: IEM618-4D-2C
Module nhúng Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/422/485 + 2 cổng CAN 3Onedata IEM618-4D-2C
Đăng ký nhận bản tin

<