TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch POE công nghiệp » Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp (PoE)

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp PoE (industrial PoE media converter) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp (PoE)

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC100-1GF-S-SC-20KM-2GPOE

Model: IPMC100-1GF-S-SC-20KM-2GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC100-1GF-S-SC-20KM-2GPOE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC100-1GF-M-SC-2KM-2GPOE

Model: IPMC100-1GF-M-SC-2KM-2GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC100-1GF-M-SC-2KM-2GPOE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC100-1GF-S-SC-20KM-1GPOE

Model: IPMC100-1GF-S-SC-20KM-1GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC100-1GF-S-SC-20KM-1GPOE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 sợi quang, Multi mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC100-1GF-M-SC-2KM-1GPOE

Model: IPMC100-1GF-M-SC-2KM-1GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (2 sợi quang, Multi mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC100-1GF-M-SC-2KM-1GPOE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC101-F-S-SC-20KM-POE

Model: IPMC101-F-S-SC-20KM-POE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IPMC101-F-S-SC-20KM-POE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC101-F-M-SC-2KM-POE

Model: IPMC101-F-M-SC-2KM-POE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPMC101-F-M-SC-2KM-POE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigiabit PoE Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPMC100-1GS-2GPOE

Model: IPMC100-1GS-2GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigiabit PoE Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPMC100-1GS-2GPOE

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang 3Onedata IPMC100-1GF-2GPOE

Model: IPMC100-1GF-2GPOE
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang 3Onedata IPMC100-1GF-2GPOE
1 2
Đăng ký nhận bản tin

<