TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/Quang » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang (serial to fiber modems) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-485/422 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277B-S-SC-20KM

Model: MODEL277B-S-SC-20KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-485/422 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277B-S-SC-20KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-485/422 sang Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata MODEL277B-M-SC-2KM

Model: MODEL277B-M-SC-2KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-485/422 sang Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata MODEL277B-M-SC-2KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277A-S-SC-20KM

Model: MODEL277A-S-SC-20KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277A-S-SC-20KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232 sang Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata MODEL277A-M-SC-2KM

Model: MODEL277A-M-SC-2KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232 sang Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata MODEL277A-M-SC-2KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-60KM

Model: MODEL277-SS-SC-60KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-60KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-40KM

Model: MODEL277-SS-SC-40KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-40KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-20KM

Model: MODEL277-SS-SC-20KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata MODEL277-SS-SC-20KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata MODEL277-S-SC-80KM

Model: MODEL277-S-SC-80KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng RS-232/485/422 sang Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata MODEL277-S-SC-80KM
1 2 3
Đăng ký nhận bản tin

<