TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Industrial Ethernet Solutions » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp Ethernet 12 cổng quang+12 cổng đồng 100M 3onedata IES502412F

Model: IES502412F
Switch công nghiệp Ethernet 12 cổng quang+12 cổng đồng 100M 3onedata IES502412F

Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet+ 4 cổng Gigabit SFP 100-240VAC 3Onedata IES6312-8GT4GS-P220

Model: IES6312-8GT4GS-P220
Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet+ 4 cổng Gigabit SFP 100-240VAC 3Onedata IES6312-8GT4GS-P220

Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit 100-240VAC 3Onedata IES6312-8GT4GF-P220

Model: IES6312-8GT4GF-P220
Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit 100-240VAC 3Onedata IES6312-8GT4GF-P220

Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet 12-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GT4GS-2P48

Model: IES6312-8GT4GS-2P48
Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet 12-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GT4GS-2P48

Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet 12-48VDC + 4 cổng quang Gigabit 3Onedata IES6312-8GT4GF-2P48

Model: IES6312-8GT4GF-2P48
Switch công nghiệp 8 cổng đồng Gigabit Ethernet 12-48VDC + 4 cổng quang Gigabit 3Onedata IES6312-8GT4GF-2P48

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 240W-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GP4GS-2P48-240W

Model: IES6312-8GP4GS-2P48-240W
Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 240W-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GP4GS-2P48-240W

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 240W- 48VDC + 4 cổng quang Gigabit 3Onedata IES6312-8GP4GF-2P48-240W

Model: IES6312-8GP4GF-2P48-240W
Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 240W- 48VDC + 4 cổng quang Gigabit 3Onedata IES6312-8GP4GF-2P48-240W

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 120W-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GP4GS-2P48-120W

Model: IES6312-8GP4GS-2P48-120W
Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 120W-48VDC+ 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES6312-8GP4GS-2P48-120W
1 2 3 4 5 6 7
Đăng ký nhận bản tin

<