TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM

Model: IES618-4F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM

Model: IES618-4F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-3F-S-SC-20KM

Model: IES618-3F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-3F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-3F-M-SC-2KM

Model: IES618-3F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-3F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM

Model: IES618-2F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM

Model: IES618-2F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-4F-S-SC-20KM

Model: IES7110-2GS-4F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-4F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-4F-M-SC-2KM

Model: IES7110-2GS-4F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-4F-M-SC-2KM
1 2 3 4 5 6 21
Đăng ký nhận bản tin

<