TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp (Industrial Media Converters) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-80KM

Model: IMC102GT-1GF-SS-SC-80KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-80KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-60KM

Model: IMC102GT-1GF-SS-SC-60KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-60KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-40KM

Model: IMC102GT-1GF-SS-SC-40KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-40KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-20KM

Model: IMC102GT-1GF-SS-SC-20KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (1 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-SS-SC-20KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-80KM

Model: IMC102GT-1GF-S-SC-80KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 80KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-80KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-60KM

Model: IMC102GT-1GF-S-SC-60KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 60KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-60KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-40KM

Model: IMC102GT-1GF-S-SC-40KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 40KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-40KM

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-20KM

Model: IMC102GT-1GF-S-SC-20KM
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 2 Cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IMC102GT-1GF-S-SC-20KM
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận bản tin

<