TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang, Media Converter (entry-Level) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang 3Onedata Model3012-C1

Model: Model3012-C1
Card chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang 3Onedata Model3012-C1

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata Model3011

Model: Model3011
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP 3Onedata Model3011

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-80KM

Model: Model3012-SS-SC-80KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-80KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 60KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-60KM

Model: Model3012-SS-SC-60KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 60KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-60KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-40KM

Model: Model3012-SS-SC-40KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-40KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-20KM

Model: Model3012-SS-SC-20KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-20KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 10KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-10KM

Model: Model3012-SS-SC-10KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 10KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-10KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (2 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-S-SC-80KM

Model: Model3012-S-SC-80KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (2 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-S-SC-80KM
1 2 3 4 5 6
Đăng ký nhận bản tin

<