TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý (Layer 3) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P48

Model: ICS5428-16GT8GC4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P220

Model: ICS5428-16GT8GC4XS-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT4GS8GC-2P48

Model: ICS5428-16GT4GS8GC-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT4GS8GC-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT4GS8GC-2P220

Model: ICS5428-16GT4GS8GC-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT4GS8GC-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6424-8GT8GS4XS-2P48

Model: ICS6424-8GT8GS4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6424-8GT8GS4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6424-12GT4GS4XS-2P48

Model: ICS6424-12GT4GS4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6424-12GT4GS4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5028G-4XGS-8GC

Model: ICS5028G-4XGS-8GC
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5028G-4XGS-8GC
Đăng ký nhận bản tin

<