TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý (Layer 3) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-IM-12GS

Model: ICS5556-IM-12GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-IM-12GS

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata ICS5556-IM-12GT

Model: ICS5556-IM-12GT
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Combo Gigabit Ethernet + 6 cổng 10Gb SFP + 16 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5530-16GS8GC6XS-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng 10Gb SFP 3Onedata ICS5556-MAIN-2P220

Model: ICS5556-MAIN-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng 10Gb SFP 3Onedata ICS5556-MAIN-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 24 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng 10Gb SFP + 24 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-24GT24GS8GX-2P220

Model: ICS5556-24GT24GS8GX-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 24 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng 10Gb SFP + 24 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-24GT24GS8GX-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Combo Gigabit Ethernet + 6 cổng 10Gb SFP + 16 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5530-16GS8GC6XS-2P220

Model: ICS5530-16GS8GC6XS-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Combo Gigabit Ethernet + 6 cổng 10Gb SFP + 16 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5530-16GS8GC6XS-2P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng 10Gb SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS6420-12GT4GS4XS-2P48

Model: ICS6420-12GT4GS4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng 10Gb SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS6420-12GT4GS4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6420-8GT8GS4XS-2P48

Model: ICS6420-8GT8GS4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata ICS6420-8GT8GS4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P48

Model: ICS5428-16GT8GC4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P48
1 2
Đăng ký nhận bản tin

<