TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý (Layer 3) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp TSN Layer 3 với 4 cổng 10Gb SFP+ + 24 cổng Gigabit Ethernet + 16 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5400TSN-24GT16GS4XS-LN-2HV

Model: ICS5400TSN-24GT16GS4XS-LN-2HV
Switch công nghiệp TSN Layer 3 với 4 cổng 10Gb SFP+ + 24 cổng Gigabit Ethernet + 16 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5400TSN-24GT16GS4XS-LN-2HV

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GP8GC4XS-2P48

Model: ICS5428-16GP8GC4XS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit PoE + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GP8GC4XS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P24

Model: ICS5428-16GT8GC4XS-2P24
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gigabit SFP + 8 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata ICS5428-16GT8GC4XS-2P24

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 12 cổng Gigabit SFP + 4 cổng 10Gigabit SFP+ 3Onedata ICS6400-12GT12GS4XS

Model: ICS6400-12GT12GS4XS
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 12 cổng Gigabit SFP + 4 cổng 10Gigabit SFP+ 3Onedata ICS6400-12GT12GS4XS

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 12 cổng Gigabit SFP + 4 cổng 10Gigabit SFP+ 3Onedata ICS5400PTP-12GT12GS4XS

Model: ICS5400PTP-12GT12GS4XS
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet + 12 cổng Gigabit SFP + 4 cổng 10Gigabit SFP+ 3Onedata ICS5400PTP-12GT12GS4XS

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-IM-12GS

Model: ICS5556-IM-12GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit SFP 3Onedata ICS5556-IM-12GS

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata ICS5556-IM-12GT

Model: ICS5556-IM-12GT
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 12 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata ICS5556-IM-12GT

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng 10Gb SFP 3Onedata ICS5556-MAIN-2P220

Model: ICS5556-MAIN-2P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 8 cổng 10Gb SFP 3Onedata ICS5556-MAIN-2P220
1 2 3
Đăng ký nhận bản tin

<