TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp + RS-232/485

Switch (Thiết bị chuyển mạch) công nghiệp quản lý + RS-232/485 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp + RS-232/485

Switch Công Nghiệp quản lý 4 Cổng Ethernet+ 4 Cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)

Model: IES618-4F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)
Switch Công Nghiệp quản lý 4 Cổng Ethernet+ 4 Cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)

Switch Công Nghiệp quản lý 4 Cổng Ethernet+ 4 Cổng Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)

Model: IES618-4F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)
Switch Công Nghiệp quản lý 4 Cổng Ethernet+ 4 Cổng Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)

Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)

Model: IES618-2F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)
Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM-4DI(RS-485)

Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)

Model: IES618-2F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)
Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-422/485 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM-4DI(RS-485)

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng RS-232 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM-4D(RS-232)

Model: IES618-4F-S-SC-20KM-4D(RS-232)
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng RS-232 3Onedata IES618-4F-S-SC-20KM-4D(RS-232)

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng RS-232 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM-4D(RS-232)

Model: IES618-4F-M-SC-2KM-4D(RS-232)
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng RS-232 3Onedata IES618-4F-M-SC-2KM-4D(RS-232)

Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-232 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM-4D(RS-232)

Model: IES618-2F-S-SC-20KM-4D(RS-232)
Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 Sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 Cổng RS-232 3Onedata IES618-2F-S-SC-20KM-4D(RS-232)

Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-232 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM-4D(RS-232)

Model: IES618-2F-M-SC-2KM-4D(RS-232)
Switch Công Nghiệp quản lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 Cổng RS-232 3Onedata IES618-2F-M-SC-2KM-4D(RS-232)
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận bản tin

<