TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Industrial Ethernet Solutions » Switch công nghiệp » Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 3onedata giá tốt nhất

Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode đơn sợi, 80km SW4045-742

Model: SW4045-742
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode 80km SW4045-742 Module quang SFP công nghiệp SW4045-742 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1550nm, khoảng...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode 40km SW4045-542

Model: SW4045-542
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode 40km SW4045-542 Module quang SFP công nghiệp SW4045-542 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1550nm, khoảng...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km SWB8045I-342

Model: SWB8045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km SWB8045I-342 Module quang SFP công nghiệp SWB8045I-342 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, dạng đơn sợi, hoạt...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km SWB7045I-342

Model: SWB7045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km SWB7045I-342 Module quang SFP công nghiệp SWB7045I-342 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, dạng đơn sợi, hoạt...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km SW3045I-342

Model: SW3045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km SW3045I-342 Module quang SFP công nghiệp SW3045I-342 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1310nm, khoảng...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km SW3045-342

Model: SW3045-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km SW3045-342 Module quang SFP công nghiệp SW3045-342 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1310nm, khoảng...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km SW3045I-142

Model: SW3045I-142
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km SW3045I-142 Module quang SFP công nghiệp SW3045I-142 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1310nm, khoảng...

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km SW3045-142

Model: SW3045-142
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km SW3045-142 Module quang SFP công nghiệp SW3045-142 truyền dữ liệu quang với tốc độ 10Gbps, hoạt động ở bước sóng 1310nm, khoảng...
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận bản tin

<