TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 3onedata giá tốt nhất

Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 80KM 3Onedata SWB4525DI-742

Model: SWB4525DI-742
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 80KM 3Onedata SWB4525DI-742

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 80KM 3Onedata SWB3525DI-742

Model: SWB3525DI-742
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 80KM 3Onedata SWB3525DI-742

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 60KM 3Onedata SWB4525DI-642

Model: SWB4525DI-642
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 60KM 3Onedata SWB4525DI-642

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 60KM 3Onedata SWB3525DI-642

Model: SWB3525DI-642
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 60KM 3Onedata SWB3525DI-642

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 40KM 3Onedata SWB4525DI-542

Model: SWB4525DI-542
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 40KM 3Onedata SWB4525DI-542

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 40KM 3Onedata SWB3525DI-542

Model: SWB3525DI-542
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 40KM 3Onedata SWB3525DI-542

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 20KM 3Onedata SWB4525DI-442

Model: SWB4525DI-442
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1550/RX1310nm, 20KM 3Onedata SWB4525DI-442

Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 20KM 3Onedata SWB3525DI-442

Model: SWB3525DI-442
Module quang SFP công nghiệp 155Mb/s, Single-mode, 1 sợi, TX1310/RX1550nm, 20KM 3Onedata SWB3525DI-442
1 2 3 4 5 6 8
Đăng ký nhận bản tin

<