TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 3onedata giá tốt nhất

Module quang SFP công nghiệp

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode đơn sợi, 80km 1550nm 3Onedata SW4045-742

Model: SW4045-742
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode đơn sợi, 80km 1550nm 3Onedata SW4045-742

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode 40km 1550nm 3Onedata SW4045-542

Model: SW4045-542
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, Single-mode 40km 1550nm 3Onedata SW4045-542

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km TX1330/RX1270nm 3Onedata SWB8045I-342

Model: SWB8045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km TX1330/RX1270nm 3Onedata SWB8045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km TX1270/RX1330nm 3Onedata SWB7045I-342

Model: SWB7045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode single-fiber đơn sợi, 10km TX1270/RX1330nm 3Onedata SWB7045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km 1310nm 3Onedata SW3045I-342

Model: SW3045I-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km 1310nm 3Onedata SW3045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km 1310nm 3Onedata SW3045-342

Model: SW3045-342
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 10km 1310nm 3Onedata SW3045-342

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km 1310nm 3Onedata SW3045I-142

Model: SW3045I-142
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km 1310nm 3Onedata SW3045I-142

Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km 1310nm 3Onedata SW3045-142

Model: SW3045-142
Module quang SFP công nghiệp 10Gb/s, single-mode 2km 1310nm 3Onedata SW3045-142
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận bản tin

<