TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/Quang » Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata giá tốt nhất

Modbus gateway của hãng 3onedata hỗ trợ các chức năng quản lý web như: SNMP và Telnet, hỗ trợ Modbus RTU Slave và Master, Modbus ASCII Slave và Master nhiều chế độ làm việc, đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực công nghiệp với nhiều chức năng quản lý mạng. Modbus Gateway đóng vai trò là giao diện kết nối giữa thiết bị nối tiếp Modbus và máy chủ máy tính thực hiện Modbus TCP trên Ethernet. Modbus gateway hoàn toàn tương thích với Modbus TCP. Nó có thể cung cấp cho bạn một giải pháp thuận tiện để đưa các thiết bị hiện có thực thi cổng nối tiếp Modbus với giao thức truyền thông Modbus ASCII/ RTU trực tuyến sang giao thức Ethernet Modbus TCP.

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1102-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

Model: GW1102-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1102-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1112-2DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)

Model: IGW1112-2DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 2 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1112-2DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1111-1DI-(3IN1)-DB-2P(12~48VDC)

Model: IGW1111-1DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1111-1DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

Model: GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1101-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485/422 Modbus RTU/ASCII sang 2 cổng Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1114-4DI(3IN1)

Model: IGW1114-4DI(3IN1)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-485/422 Modbus RTU/ASCII sang 2 cổng Ethernet Modbus TCP 3Onedata IGW1114-4DI(3IN1)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1118-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC)

Model: GW1118-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1118-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1114-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Model: GW1114-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1114-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC)

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1108-8D(3IN1)

Model: GW1108-8D(3IN1)
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 8 cổng RS-232/485/422 Modbus RTU/ASCII sang Ethernet Modbus TCP 3Onedata GW1108-8D(3IN1)
1 2 3
Đăng ký nhận bản tin

<