TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-P220

Model: IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-P220

Model: IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-2P48

Model: IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-M-SC-2KM-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-2P48

Model: IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GT4GF-S-SC-20KM-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2P48

Model: IES6300-8GT2GS2HS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-P220

Model: IES6300-8GT2GS2HS-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-2P48

Model: IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-P220

Model: IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-P220
1 2 3 4 5 6 7 8 21
Đăng ký nhận bản tin

<