TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp hay Industrial Ethernet Switch là thiết bị chuyển mạch công nghiệp (bộ chia mạng). Về cơ bản switch công nghiệp không khác với switch thường, tuy nhiên, đối với các yêu cầu về thời gian thực trong điều khiển công nghiệp, Switch công nghiệp giải quyết được giao tiếp theo thời gian thực.

Switch công nghiệp được phân thành 2 loại chính: switch công nghiệp không quản lý (Unmanaged Industrial Ethernet Switch) và switch công nghiệp quản lý (Managed Industrial Ethernet Switch).

  • Switch công nghiệp quản lý

Switch quản lý là Switch trước khi hoạt động cần phải được cấu hình. Mục đích là để cung cấp bảo mật cao hơn, linh hoạt và hoạt động tốt hơn so với Switch không quản lý.

Trước khi muốn sử dụng Switch bạn cần phải cấu hình. Những thông số được cài đặt sẵn sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với hệ thống mạng mà bạn đang sử dụng. Như vậy sẽ giúp bảo vệ mạng tốt hơn. Đồng thời cải thiện được chất lượng truy cập mạng cho người sử dụng.

  • Switch công nghiệp không quản lý

Switch không quản lý là Switch không được cấu hình. Trong quá trình sử dụng người dùng không cần phải lo lắng về việc cài đặt hoặc thiết lập Switch làm sao cho chính xác

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-120W

Model: IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W

Model: IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-240W

Model: IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-240W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-240W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48

Model: IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220

Model: IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2P48

Model: IES6300-4GT2GS2HS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-P220

Model: IES6300-4GT2GS2HS-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48

Model: IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23
Đăng ký nhận bản tin

<