TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F-S-SC-20KM

Model: IES7120-4GS-4F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F-M-SC-2KM

Model: IES7120-4GS-4F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F-S-SC-20KM

Model: IES7120-4GS-2F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F-M-SC-2KM

Model: IES7120-4GS-2F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-2P220

Model: IES3000-8GT4GS-2BP-2P220
Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-2P220

Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-2P48

Model: IES3000-8GT4GS-2BP-2P48
Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-2P48

Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-P48P220

Model: IES3000-8GT4GS-2BP-P48P220
Switch công nghiệp quản lý Bypass 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang Bypass 3Onedata IES3000-8GT4GS-2BP-P48P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES5024-24F-S-SC-20KM

Model: IES5024-24F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES5024-24F-S-SC-20KM
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21
Đăng ký nhận bản tin

<