TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4P2GC-2P24-60W

Model: IES6210-4P2GC-2P24-60W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4P2GC-2P24-60W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P48-240W

Model: IES6210-8P2GC-2P48-240W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P48-240W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P48-120W

Model: IES6210-8P2GC-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P24-120W

Model: IES6210-8P2GC-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8P2GC-2P24-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4T2GC-P220

Model: IES6210-4T2GC-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4T2GC-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4T2GC-2P48

Model: IES6210-4T2GC-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-4T2GC-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8T2GC-P220

Model: IES6210-8T2GC-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8T2GC-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8T2GC-2P48

Model: IES6210-8T2GC-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng quang Combo Gigabit SFP 3Onedata IES6210-8T2GC-2P48
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21
Đăng ký nhận bản tin

<