TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48

Model: IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220

Model: IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2HS-2DI2DO-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2P48

Model: IES6300-4GT2GS2HS-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-P220

Model: IES6300-4GT2GS2HS-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48

Model: IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-2P48

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-P220

Model: IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-P220
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit Ethernet +2 cổng quang Gigabit SFP + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GT2GS2HS-2DI2DO-P220

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2HS-2P24-60W

Model: IES6300-4GP2HS-2P24-60W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2HS-2P24-60W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2HS-2P24-120W

Model: IES6300-4GP2HS-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang 2.5G SFP 3Onedata IES6300-4GP2HS-2P24-120W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21
Đăng ký nhận bản tin

<