TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-2F-S-SC-20KM

Model: IES7110-2GS-2F-S-SC-20KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-2F-S-SC-20KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-2F-M-SC-2KM

Model: IES7110-2GS-2F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 6 cổng Ethernet + 2 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GS-2F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-240W

Model: IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-240W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-240W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-240W

Model: IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-240W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-240W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-120W

Model: IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-120W

Model: IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P48-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P24-120W

Model: IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit (2 sợi quang, Single Mode, SC, 20KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-S-SC-20KM-2P24-120W

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P24-120W

Model: IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P24-120W
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng quang Gigabit (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES6312-8GP4GF-M-SC-2KM-2P24-120W
1 2 3 4 5 6 7 21
Đăng ký nhận bản tin

<