TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F

Model: IES7120-4GS-4F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-4F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F

Model: IES7120-4GS-2F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS-2F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS

Model: IES7120-4GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120-4GS

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES716-2GS

Model: IES716-2GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES716-2GS

Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang SFP IES7112G-4GS

Model: IES7112G-4GS
Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang SFP IES7112G-4GS IES7112G-4GS is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch which supports 8 Gigabit Ethernet Ports and...

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES7116G-8GS

Model: IES7116G-8GS
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES7116G-8GS

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120G-4GS

Model: IES7120G-4GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES7120G-4GS
1 16 17 18 19 20 21
Đăng ký nhận bản tin

<