TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-16F

Model: IES5028-4GS-16F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 16 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-16F

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-20F

Model: IES5028-4GS-20F
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-20F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang và 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata 3Onedata IES5028-4GS-24F

Model: IES5028-4GS-24F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang và 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata 3Onedata IES5028-4GS-24F

Switch Công Nghiệp quản lý Layer 2 24 Cổng Ethernet IES5024

Model: IES5024
Switch Công Nghiệp quản lý Layer 2 24 Cổng Ethernet IES5024

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES5024-2F

Model: IES5024-2F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES5024-2F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES5024-4F

Model: IES5024-4F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES5024-4F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES5024-8F

Model: IES5024-8F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES5024-8F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES5024-12F

Model: IES5024-12F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3Onedata IES5024-12F
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Đăng ký nhận bản tin

<