TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet +16 cổng quang 3Onedata IES5024-16F

Model: IES5024-16F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet +16 cổng quang 3Onedata IES5024-16F

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang 3Onedata IES5024-20F

Model: IES5024-20F
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang 3Onedata IES5024-20F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES5024-24F-M-SC-2KM

Model: IES5024-24F-M-SC-2KM
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng quang (2 sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IES5024-24F-M-SC-2KM

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng combo Quang Gigabit SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES5028G-4GS-8GC

Model: IES5028G-4GS-8GC
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng combo Quang Gigabit SFP + 4 cổng Gigabit SFP 3Onedata IES5028G-4GS-8GC

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES6116-2F

Model: IES6116-2F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 14 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES6116-2F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES6116-4F

Model: IES6116-4F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3Onedata IES6116-4F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES6116-6F

Model: IES6116-6F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 10 cổng Ethernet + 6 cổng quang 3Onedata IES6116-6F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES6116-8F

Model: IES6116-8F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES6116-8F
1 14 15 16 17 18 19 20 21
Đăng ký nhận bản tin

<