TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 7 cổng Ethernet + 3 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES7110-3GT

Model: IES7110-3GT
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 7 cổng Ethernet + 3 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IES7110-3GT

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GC

Model: IES7110-2GC
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 8 cổng Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP 3Onedata IES7110-2GC

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang 3Onedata IES618-3F

Model: IES618-3F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 5 cổng Ethernet + 3 cổng quang 3Onedata IES618-3F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-12F

Model: IES5028-4GS-12F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-12F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS

Model: IES5028-4GS
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-2F

Model: IES5028-4GS-2F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-2F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-4F

Model: IES5028-4GS-4F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-4F

Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-8F

Model: IES5028-4GS-8F
Switch công nghiệp quản lý Layer 2 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IES5028-4GS-8F
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Đăng ký nhận bản tin

<