Products
Product Classification

 • MODEL7301
  Modem Quang E1
  Modem Quang E1

  MODEL7301 là modem quang E1, có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện của luồng E1 thành tín hiệu quang, và có thể truyền trên cáp quang single mode hoặc multimode.

  Product Detail>>

 • MODEL7305
  Modem quang FE
  Modem quang FE

  MODEL7305 là Modem quang FE chuyển đổi tín hiệu Ethernet sang tín hiệu quang qua sợi cáp quang với hiệu suất cao thông qua hệ thống tích hợp chuyên dụng.

  Product Detail>>

 • MODEL7213S
  Modem Quang FE – E1
  Modem Quang FE – E1

  MODEL7213 là thiết bị chuyển đổi nhiều dạng tín hiệu khác nhau, xây dựng sẵn 3 giao diện kết nối và thực hiện việc chuyển đổi giữa hai giao diện bất kỳ tùy mục đích người sử dụng (Quang-FE-E1).

  Product Detail>>

 • MODEL7304
  Modem Quang V.35
  Modem Quang V.35

  MODEL7304 là modem quang V.35, nó có thể chuyển đổi tín hiệu V.35 sang tín hiệu quang với hiệu suất cao thông qua một hệ thống tích hợp chuyên dụng.

  Product Detail>>

 • MODEL7302
  Modem Quang Frame E1
  Modem Quang Frame E1

  MODEL7302 là modem quang Frame E1, nó có thể chuyển đổi tín hiệu luồng E1 sang tín hiệu quang với hiệu suất cao thông qua một hệ thống tích hợp chuyên dụng.

  Product Detail>>