Ứng dụng của bộ chuyển đổi quang điện trong ngành giao thông

  Date: 2013-10-05    click times: 5498  

Hành khách di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, xe bus hoặc tàu thủy hoặc ở tại nhà ga, sân bay, bến đỗ, tất cả họ đều yêu cầu có sự bảo vệ tăng cường. Trong sự phát triển của đường bộ, và các kết cấu hạ tầng giao thông hoạt động an toàn và hiệu quả một cách đồng thời thì an toàn của hành khách cần được đảm bảo mọi lúc mọi nơi