Tự động hóa trong các tòa nhà

  Date: 2013-09-27    click times: 2995  

Với sự trưởng thành và phát triển của các công nghệ mạng trong những năm gần đây, khái niệm mạng và tòa nhà thông minh đã dần dần trở thành một nhân tố quan trọng giúp con người lựa chọn vị trí văn phòng và phán đoán môi trường sống có thuận lợi hay không. Cộng với việc trao đổi dữ liệu thông tin, con người có thể điều khiển hệ thống chiếu sáng và điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí thông qua hệ thống mạng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nền tảng mạng thông minh đó để xây dựng hệ thống giám sát tần số video trên cơ sở mạng đảm bảo an toàn cho nhân viên để giám sát điều kiện tòa nhà thông qua máy tính tại bất kỳ thời điểm nào.

Công nghệ Ethernet công nghiệp có thể kết hợp hoàn hảo với hệ thống an toàn, hệ thống giám sát thiết bị, hệ thống DDC và CCTV vào trong một hệ thống để thực hiện giao tiếp vùng một cách tin cậy và an toàn.