Máy móc tự động hóa: Hệ thống tự động hóa trong quá trình sản xuất thiết bị

  Date: 2013-10-02    click times: 1321  

Quá trình tự động hóa trong sản xuất một cách liên tục còn được gọi là quá trình tự động hóa, có liên quan chủ yếu tới việc tự động hóa trong quá trình sản xuất liên tục tại các phòng công nghiệp tiêu biểu như dầu khí, hóa học, luyện kim, và cung cấp điện. Nói cách khác, nó hướng đến việc sử dụng các công cụ kỹ thuật tự động như các dụng cụ kiểm tra, dụng cụ điều chỉnh, các thiết bị điều khiển và các máy tính điện tử để thực hiện các công việc như việc thực hiện tối ưu các chỉ tiêu kỹ thuật, nâng cao lợi ích kinh tế và hiệu quả công việc, tiết kiệm năng lượng, năng cao điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hầu hết các hệ thống tự động hóa thiết bị hiện đại đều sử dụng mạng truyền thông TECP/IP như cách tiếp cận chính cho các thiết bị truyền thông. Kết quả là, việc ứng dụng các công nghệ Ethernet công nghiệp vào hệ thống trở nên ngày càng rộng rãi.  Hệ thống điều khiển lò luyện gang tự động: nó tập trung vào thiết lập một mạng dư vòng thông qua kết nối SW-Ring để sử dụng nền tảng truyền dẫn cho hệ thống điều khiển. Hệ thống đó có mục đích chính là để điều khiển toàn bộ luồng kỹ thuật điều khiển cho lò luyện gang, nó bao gồm hệ thống cán, thổi và hệ thống dây cáp.