Hệ thống giám sát đường cao tốc

  Date: 2013-10-07    click times: 1457  

Các hệ thống quản lý giao thông hiện đại yêu cầu tích hợp nhiều chức năng như hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông, hệ thống giải phóng thông tin, hệ thống giám sát tần số video cũng như mạng truyền thông và trung tâm quản lý lưu lượng giao thông để thực hiện phát triển có thứ tự, an toàn, nhanh chóng, tiện nghi và bền vững. Việc thực hiện quản lý hệ thống giao thông trong thời gian thực và điều khiển môi trường cần nhiều tính năng như PLC, thiết bị điều khiển lưu lượng giao thông, màn hình LED, điện thoại IP và camera tần số video. Hầu hết các hệ thống giao thông thông minh hiện đại sử dụng phương pháp truyền thông qua mạng TCP/IP như cách tiếp cận của các thiết bị truyền thông, trong đó, lợi ích nằm ở giá thành lắp đặt thấp và độ tích hợp của hệ thống cao. Cấu trúc của cấu hình Ethernet dư vòng nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động không bị gián đoạn.