Các hệ thống đa phương tiện và giám sát đường sắt

  Date: 2013-10-04    click times: 1528  

Hệ thống giao thông công cộng điện tử chú trọng vào độ an toàn cao được áp dụng như một điều kiện cần thiết cho sự quốc tế hóa thành thị. Việc hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng đã trở thành một trong những dấu hiệu tượng trưng quan trọng trong kiến trúc thành thị và phát triển đất nước. Hệ thống giám sát IP được lắp đặt tại các địa điểm như tại ga tàu điện ngầm để cung cấp dịch vụ giám sát camera, gồm có giám sát và ghi hình các hành khách thu bằng các camera IP trong mỗi toa xe. Hơn nữa, các hành khách có thể thưởng thức các chương trình TV, video và quảng cáo yêu thích trong chuyến đi.

Sự giao tiếp qua mạng TCP/IP phục vụ như chế độ chính cho các thiết bị truyền thông, sử dụng cấu hình mạng dạng vòng dựa trên công nghệ Ethernet công nghiệp để đảm bảo cho hệ thống hoạt động không bị gián đoạn