TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Switch POE công nghiệp » Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged) 3Onedata giá tốt nhất

Switch PoE công nghiệp (Unmanaged)

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPS215-1F-M-SC-2KM-4POE

Model: IPS215-1F-M-SC-2KM-4POE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang (2 Sợi quang, Multi Mode, SC, 2KM) 3Onedata IPS215-1F-M-SC-2KM-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Model: IPS2000G-1GF-4GPOE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit 3Onedata IPS2000G-1GF-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Model: IPS2000G-1GS-4GPOE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit SFP 3Onedata IPS2000G-1GS-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Model: IPS2000G-1GT-4GPOE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Ethernet 3Onedata IPS2000G-1GT-4GPOE

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Model: IPS3110-2GC-4T-4POE
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-4T-4POE

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Model: IPS3110-2GC-8POE
Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS3110-2GC-8POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Model: IPS316-2GC-4POE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng combo Gigabit SFP 3Onedata IPS316-2GC-4POE

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang 3Onedata IPS215-1F-4POE

Model: IPS215-1F-4POE
Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng Quang 3Onedata IPS215-1F-4POE
1 2 3
Đăng ký nhận bản tin

<