TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Embedded Modules » Serial Device Server Modules » NPort Express

NPort Express

Module nhúng chuyển đổi 1 cổng RS-232/RS-422/RS-485 sang Ethernet NPM301Z

Model: NPM301Z
Module nhúng chuyển đổi 1 cổng RS-232/RS-422/RS-485 sang Ethernet NPM301Z NPM301Z is a high performance embedded serial port to Ethernet module, it supports 1 RS-232, RS-422 or RS-485 to 1...

Module nhúng chuyển đổi 1 cổng RS-232/RS-422/RS-485 sang Ethernet NPM301

Model: NPM301
Module nhúng chuyển đổi 1 cổng RS-232/RS-422/RS-485 sang Ethernet NPM301 NPM301 is a high performance embedded serial port to Ethernet module, it supports 1 RS-232, RS-422 or RS-485 to 1...
Đăng ký nhận bản tin

<