TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Industrial Ethernet Solutions » Switch POE công nghiệp » Switch PoE công nghiệp (Managed)

Switch PoE công nghiệp (Managed) 3Onedata giá tốt nhất

Switch PoE công nghiệp (Managed)

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP IPS7112G-4GS-8GPOE

Model: IPS7112G-4GS-8GPOE
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP IPS7112G-4GS-8GPOE IPS7112G-4GS-8GPOE is 12-port full gigabit managed industrial Ethernet POE switch, its PoE power supply...

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS7110-2GC-4T-4POE

Model: IPS7110-2GC-4T-4POE
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS7110-2GC-4T-4POE IPS7110 Series are industrial grade, managed and redundancy Ethernet switches....

Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS7110-2GC-8POE

Model: IPS7110-2GC-8POE
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS7110-2GC-8POE IPS7110-2GC-8POE is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch. The switch provides 8...

Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS716-2GC-4POE

Model: IPS716-2GC-4POE
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Gigabit SFP IPS716-2GC-4POE IPS716-2GC-4POE is an industrial grade, managed and redundancy Ethernet switch. The switch provides 4...
Đăng ký nhận bản tin

<