TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Industrial Ethernet Solutions » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp (Layer 3) 3Onedata giá tốt nhất

Switch công nghiệp (Layer 3)

Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng Gigabit Combo SFP ICS5028G-4XGS-8GC

Model: ICS5028G-4XGS-8GC-16GT
Switch công nghiệp quản lý Layer 3 16 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang 10Gb SFP + 8 cổng Gigabit Combo SFP ICS5028G-4XGS-8GC ICS5028G-4XGS-8GC is 28-port gigabit/10 gigabit layer...
Đăng ký nhận bản tin

<