TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet sang quang, Media Converter (entry-Level) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3Onedata Model1200-S-SC-40KM

Model: Model1200-S-SC-40KM
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3Onedata Model1200-S-SC-40KM

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model1200-S-SC-20KM

Model: Model1200-S-SC-20KM
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Single mode, SC, 20KM) 3Onedata Model1200-S-SC-20KM

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Multi mode, SC, 2KM) 3Onedata Model1200-M-SC-2KM

Model: Model1200-M-SC-2KM
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet sang quang (2 sợi quang, Multi mode, SC, 2KM) 3Onedata Model1200-M-SC-2KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 120KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-120KM

Model: MODEL1100-SS-SC-120KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 120KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-120KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 100KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-100KM

Model: MODEL1100-SS-SC-100KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 100KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-100KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-80KM

Model: MODEL1100-SS-SC-80KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-80KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 60KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-60KM

Model: MODEL1100-SS-SC-60KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 60KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-60KM

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-40KM

Model: MODEL1100-SS-SC-40KM
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 40KM) 3onedata MODEL1100-SS-SC-40KM
1 2 3 4 5 6
Đăng ký nhận bản tin

<