Products
Product Classification

 • NP301
  1-port RS232/485/422 to Ethernet Converter
  1-port RS232/485/422 to Ethernet Converter

  (Tiếng Việt) Bộ chuyển đổi tín hiệu NP301 được thiết kế để kết nối các tín hiệu nối tiếp: CNCs, PLCs, Switch, Milling Machines, Converter và các hệ thống UPS … tới hệ thống Internet. NP301 cung cấp 1 cổng RS232/485/422 (RS232, DB9; RS485, 5 bit terminal block) và 1 cổng 10/100Base-TX.

  Product Detail>>

 • IMG_NP302T-2D
  2 port RS-232 to Ethernet converter
  2 port RS-232 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP302T-2D (RS-232) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 2 cổng RS232 (RS-232 kết nối: RJ45) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP302T-2D-RS-485
  2 port RS-485/422 to Ethernet converter
  2 port RS-485/422 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP302T-2D (RS-485) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 2 cổng RS485/422 (RS-485/422 kết nối: 5 bit terminal block) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • np304
  4 port RS-232 to Ethernet converter
  4 port RS-232 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP304T-4D (RS-232) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 4 cổng RS232 (RS-232 kết nối: RJ45) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP304T-4DI-RS-485
  4 port RS-485/422 to Ethernet converter
  4 port RS-485/422 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP304T-4DI (RS-485) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 4 cổng RS485/422 (RS-485/422 kết nối: 5 bit terminal block) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP308T-8DI-RS-232
  8 port RS-232 to Ethernet converter
  8 port RS-232 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP308T-8D (RS-232) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 8 cổng RS232 (RS-232 kết nối: RJ45) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP308T-8DI-RS-485
  8 port RS-485/422 to Ethernet converter
  8 port RS-485/422 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP308T-8DI (RS-485) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 8 cổng RS485/422 (RS-485/422 kết nối: 5 bit terminal block) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP3016T-16D-RS-232
  16 port RS-232 to Ethernet converter
  16 port RS-232 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP3016T-16D (RS-232) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 16 cổng RS232 (RS-232 kết nối: RJ45) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>

 • IMG_NP3016T-16DI-RS-485
  16 port RS-485/422 to Ethernet converter
  16 port RS-485/422 to Ethernet converter

  (Tiếng Việt) NP3016T-16DI (RS-485) là thiết bị chuyển đổi Serial sang Ethernet công nghiệp, hiệu suất cao, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng: công suất tiêu thụ, nhiệt độ, khối lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Nó cung cấp 16 cổng RS485/422 (RS-485/422 kết nối: 5 bit terminal block) và 1 cổng Ethernet 10/100Base-Tx.

  Product Detail>>