Products
Product Classification

 • IMG_PSE101G-30W
  PoE injector 10/100/1000M (30W)
  PoE injector 10/100/1000M (30W)

  PSE101G-30W: thiết bị PoE injector cổng đơn , tương thích với chuẩn POE IEEE 802.3af/at, hỗ trợ nguồn nuôi 15.4W hoặc 30W, cung cấp nguồn và truyền dữ liệu qua một cáp mạng tới các thiết bị không dây AP, camera giám sát, điện thoại IP, PDAs và các thiết bị PoE khác.

  Product Detail>>

 • IMg_PSE101G-15W
  PoE injector 10/100/1000M (15W)
  PoE injector 10/100/1000M (15W)

  PSE101G-15W: thiết bị PoE injector cổng đơn , tương thích với chuẩn POE IEEE 802.3af/at, hỗ trợ nguồn nuôi 15.4W hoặc 30W, cung cấp nguồn và truyền dữ liệu qua một cáp mạng tới các thiết bị không dây AP, camera giám sát, điện thoại IP, PDAs và các thiết bị PoE khác.

  Product Detail>>

 • IMG_PSE101-30W
  PoE injector 10/100M (30W)
  PoE injector 10/100M (30W)

  PSE101-30W: thiết bị PoE injector cổng đơn , tương thích với chuẩn POE IEEE 802.3af/at, hỗ trợ nguồn nuôi 15.4W hoặc 30W, cung cấp nguồn và truyền dữ liệu qua một cáp mạng tới các thiết bị không dây AP, camera giám sát, điện thoại IP, PDAs và các thiết bị PoE khác.

  Product Detail>>

 • IMG_PSE101-15W
  PoE injector 10/100M (15W)
  PoE injector 10/100M (15W)

  PSE101-15W: thiết bị PoE injector cổng đơn , tương thích với chuẩn POE IEEE 802.3af/at, hỗ trợ nguồn nuôi 15.4W hoặc 30W, cung cấp nguồn và truyền dữ liệu qua một cáp mạng tới các thiết bị không dây AP, camera giám sát, điện thoại IP, PDAs và các thiết bị PoE khác.

  Product Detail>>