Ứng dụng của bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 trong hệ thống giám sát an toàn

  Date: 2013-09-26    click times: 3523  

Trong nhiều ngành công nghiệp, việc sử dụng modem, máy đọc thẻ, bộ cảm biến và video camera, loạt các thiết bị serial device gồm một hệ thống quản lý dành riêng, để thực hiện giám sát video trong một phạm vi rộng.

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422 giúp khách hàng có thể mở rộng các cổng nối tiếp của hệ thống, kết nối các thiết bị nối tiếp đến PC