Dầu mỏ và khí gas tự nhiên: Hệ thống điều khiển ống dẫn dầu và khí ga tự nhiên

  Date: 2013-10-03    click times: 1524  

Nhu cầu về dầu mỏ và khí gas hiện tại rất lớn, điều đó kéo theo việc đảm bảo tính an toàn của hệ thống ống dẫn. Cách điều khiển hệ thống giám sát trong thời gian thực và bảo trì hệ thống vận chuyển là đặc biệt cần thiết. Hệ thống giám sát ống dẫn dầu và khí gas có mục đích là để kiểm tra các thông số về áp suất và dòng chảy trong ống dẫn dầu với mục đích để đảm bảo sự an toàn và tính tin cậy của hệ thống vận chuyển dầu và khí gas. Đó là việc kết hợp của 3 quá trình thành phần, được gọi là thử nghiệm, tập trung các trạm bơm và điều khiển trung tâm.

Hệ thống ống dẫn dầu và các thiết bị giám sát, ứng dụng của hệ thống mạng dựa trên công nghệ Ethernet công nghiệp thích nghi với các đặc tính an toàn cho hệ thống vận chuyển dầu và khí gas: phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, mức độ bảo vệ IP hoàn hảo, và có sự bảo vệ khỏi nhiễu bụi tới các hệ thống. Nó có thể làm việc liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, những nơi độc hại nguy hiểm.