Hệ thống xử lý nước: Hệ thống cung cấp nước khẩn cấp khi có thủy triều mặn

  Date: 2013-10-01    click times: 1368  

Do điều kiện thời tiết thay đổi trong những năm gần đây, dẫn đến việc gia tăng nghiêm trọng hiện tượng thủy triều mặn, thường xuyên có sự xuất hiện trở lại của các dòng thủy triều mặn, làm nguồn nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng, cũng như làm chậm trễ quá trình điều khiển sự nhiễm mặn và  việc xây dựng kết cấu hạ tầng nguồn cung cấp nước bị thay đổi theo mùa, chất lượng nguồn nước suy giảm và hiên tượng thiếu nước xảy ra ở một số vùng. Hiện tượng đó đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của nguồn nước uống, tới kinh tế vùng, tới sự phát triển của thành thị và cuộc sống hàng ngày của người dân, nó thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan chức trách địa phương và các cơ quan quốc gia có liên quan.

 Để đảm bảo cho cuộc sống cho người dân, sự phát triển kinh tế và xã hội, thì cần thiết phải thiết lập một hệ thống cung cấp nước khẩn cấp khi có thủy triều mặn, hệ thống đó phải tiện lợi trong quản lý.