Giám sát hệ thống inflator dùng cáp truyền thông

  Date: 2013-10-02    click times: 1282  

Inflator dùng cáp truyền thông sẽ được đặt vào khí nén, nó được lọc, làm khô và điều chỉnh, để kết nối bằng dây cáp để bảo vệ dây cáp khỏi ẩm xâm nhập. Thông qua việc quan sát luồng cáp có thể bơm phồng theo thời gian, chúng ta có thể biết được vị trí của cáp bị nguy hiểm và điều đó rất quan trọng để giữ cho tuyến thông tin liên lạc được thông suốt.

Các cổng chính của inflator dùng cáp là cổng RS232 và cổng Modem. Các chương trình trước đây thường kết nối thông qua đường dây điện thoại, vì thế tốc độ truyền thấp và không ổn định. Ngày nay, người ta kết nối máy chủ thông qua mạng Ethernet, quản lý và giám sát điều kiện của inflator dùng cáp và điều kiện áp suất cáp truyền thông.

  Việc ứng dụng các serial device server của 3onedata giúp dễ dàng tải lên thông tin của inflator tới trung tâm giám sát, để thực hiện quản lý mạng và giám sát tự động trong thời gian thực toàn bộ hệ thống và giảm chi phí quản lý.