SWV60100 Bộ thu phát 1 kênh Video sang quang SWV60200 Bộ thu phát 2 kênh Video sang quang SWV60400 Bộ thu phát 4 kênh Video sang quang SWV60800 Bộ thu phát 8 kênh Video sang quang SWV61600 Bộ thu phát 16 kênh Video sang quang TLC703 Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm E485_422 Bộ chuyển đổi E1 – RS485/422 E232 Bộ chuyển đổi E1 – RS232 MODEL7301 Modem Quang E1 MODEL7305 Modem quang FE MODEL7221 Bộ chuyển đổi Framed E1 – V35 MODEL7212 Bộ chuyển đổi Framed E1 – Ethernet MODEL7213S Modem Quang FE – E1 MODEL7211 Bộ chuyển đổi E1 – Ethernet MODEL7210 Bộ chuyển đổi 4E1 – Ethernet 10/100M MODEL7304 Modem Quang V.35 MODEL7302 Modem Quang Frame E1 TLC485 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 TLC422 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS422 MODEL485P Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bộ chuyển đổi Isolation RS232 sang RS485/422 – SW485GI NP301 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet np302 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet np304 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet IMC101-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 1 Cổng Ethernet 02114511p2 Switch Công Nghiệp 24 Cổng Ethernet + Quản Lý Web np308 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet 02054516p2 Switch Công Nghiệp 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang + Quản Lý Web 02041117p2 Switch Công Nghiệp 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang + Quản Lý Web 04422680p2 Switch Công Nghiệp 8 cổng Ethernet + Quản Lý 12032977p2 Switch Công Nghiệp 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang + Quản Lý Web 04423381p2 Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang + Quản Lý 11491978p2 Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang + Quản Lý Web 04423882p2 Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang + Quản Lý IES205 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet IES205-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang SW485WA Bộ chuyển đổi Port-powered Isolation RS232 sang RS485 IES205-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang IES308 Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet 04291850p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang 232D Repeater RS232 USB232 Bộ chuyển đổi USB sang RS232 USB4232 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB485 Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485/422 USB4485 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 MODEL232I Thiết bị cắt sét đường RS232 FL45 Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 FL-BNC Thiết bị cắt sét đường mạng BNC (Video/E1) FL485 Thiết bị cắt sét đường RS-485 MODEL277 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang MODEL277A Bộ chuyển đổi RS232 sang quang MODEL277B Bộ chuyển đổi RS485/422 sang quang MODEL271 Modem ring RS232/485/422 MODEL1100 Bộ chuyển đổi quang Ethernet 10/100M 04292151p2 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang USB8485I Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 isolation 053319114p2 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang + 2 Cổng Giga MODEL1200 Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M USB485I Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232/485/422 isolation SW_ES208G Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet Gigabit IES205G Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet Gigabit MODEL3010 Bộ chuyển đổi quang SFP điện 10/100M MODEL3011 Bộ chuyển đổi Giga Ethernet sang Quang SFP IES3016L Switch Công Nghiệp 16 Cổng Ethernet MODEL3012 Bộ chuyển đổi quang – Ethernet 10/100/1000M Rack200A Khung giá 14 khe cắm Media Converter Rack2000B Khung giá 16 khe cắm Media Converter NP316 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Fast Ethernet IMC102-F Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 2 Cổng Ethernet 04424383p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 3 Cổng SFP Giga Ethernet + Quản lý IES3016L Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang IES1024 Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet IES1024-2F Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 101GT Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 1 Cổng Giga Ethernet IES1024-4F Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang IES1024-8F Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang IES1024-12F Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang IES1016 Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet IMC102GT Media Converter Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 2 Cổng Giga Ethernet

Friendly Link: