IMG_PD101G-12V-30W 10/100/1000M PoE splliter(30W) IMG_PD101G-12V-15W 10/100/1000M PoE splliter(15W) PD101-12V-15W 10/100M PoE splliter(15W) IMG_PSE101G-30W PoE injector 10/100/1000M (30W) IMg_PSE101G-15W PoE injector 10/100/1000M (15W) IMG_PSE101-30W PoE injector 10/100M (30W) IMG_PSE101-15W PoE injector 10/100M (15W) IMG_ES1008G-4POE-65W-P Switch POE 8 cổng 10/100/1000M (Unmanged 65W) IMG_ES1008G-8POE-150W-P-unmanager Switch POE 8 cổng 10/100/1000M (Unmanged 150W) IMG_ES5008G-4POE-65W-P Switch POE 8 cổng 10/100/1000M (Manged 65W) IMG_ES5008G-8POE-150W-P Switch POE 8 cổng 10/100/1000M (Manged 150W) IMG_ES5010G-2GS-8POE-150W-P Switch POE 10 cổng 10/100/1000M (Manged 150W) IMG_ES5018G-2GS-16POE-150W-P Switch POE 18 cổng 10/100/1000M (Manged 150W) IMG_ES5018G-2GS-16POE-300W-P Switch POE 18 cổng 10/100/1000M (Manged 300W) IMG_ES5026G-2GS-24POE-300W-P Switch POE 26 cổng 10/100/1000M (Manged 300W) IMG_ES5026G-2GS-24POE-450W-P Switch POE 26 cổng 10/100/1000M (Manged 450W) IMG_ES1005-4POE-45W-P Switch POE 5 Cổng 10/100M (unmanaged 45W) IMG_ES1005-4POE-65W-P Switch POE 5 Cổng 10/100M (unmanaged 65W) IMG_ES1008-8POE-150W-P Switch POE 8 Cổng 10/100M (unmanaged 150W) IMG_ES5018-16POE-150W-P Switch POE 18 Cổng 10/100M (Quản Lý, 150W) IMG_ES5018-16POE-300W-P Switch POE 18 Cổng 10/100M (Quản Lý, 300W) IMG_ES5026-24POE-300W Switch POE 26 Cổng 10/100M (Quản Lý, 300W) IMG_IES605-2D-RS-232 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet + 2 Cổng RS232 IMG_IES605-2D-RS-485 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet + 2 Cổng RS485 IMG_IES605-1F-2D-RS-232 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang +2 Cổng RS232 IMG_IES605-1F-2D-RS-485 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang +2 Cổng RS485 IMG_IES605-2F-2D-RS-485 Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang +2 Cổng RS485 IMG_IES618-4D-RS-232 Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethetnet + 4 Cổng RS232 IMG_IES618-4D-RS-485 Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethetnet + 4 Cổng RS-485 IMG_IES618-2F-4D-RS-232 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang + 4 Cổng RS-232 IMG_IES618-2F-4D-RS-485 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang + 4 Cổng RS-485/422 IES618-4F-4D-RS-232 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethetnet + 4 Cổng Quang + 4 Cổng RS232 IMG_IES618-4F-4D Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethetnet + 4 Cổng Quang + 4 Cổng Serial 485/422 SWV60100 Bộ thu phát 1 kênh Video sang quang SWV60200 Bộ thu phát 2 kênh Video sang quang SWV60400 Bộ thu phát 4 kênh Video sang quang SWV60800 Bộ thu phát 8 kênh Video sang quang SWV61600 Bộ thu phát 16 kênh Video sang quang TLC703 Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm E485_422 Bộ chuyển đổi E1 – RS485/422 E232 Bộ chuyển đổi E1 – RS232 MODEL7301 Modem Quang E1 MODEL7305 Modem quang FE MODEL7221 Bộ chuyển đổi Framed E1 – V35 MODEL7212 Bộ chuyển đổi Framed E1 – Ethernet MODEL7213S Modem Quang FE – E1 MODEL7211 Bộ chuyển đổi E1 – Ethernet MODEL7210 Bộ chuyển đổi 4E1 – Ethernet 10/100M MODEL7304 Modem Quang V.35 MODEL7302 Modem Quang Frame E1 IES1016 Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet TLC485 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS485 TLC422 Bộ chuyển đổi Port-powered RS232 sang RS422 MODEL485P Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bộ chuyển đổi Isolation RS232 sang RS485/422 – SW485GI NP301 Bộ Chuyển Đổi 1 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet 04422680p2 Switch Công Nghiệp 8 cổng Ethernet + Quản Lý 02114511p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Ethernet IES205 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet IES1024 Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet IMG_NP302T-2D Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS232 Sang Ethernet 04423381p2 Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + Quản Lý 02054516p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IES205-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Multi-mode IES1024-2F Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi-mode IES205-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Single-mode IMG_NP302T-2D-RS-485 Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS485/422 Sang Ethernet IES1024-2F Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single-mode 04423381p2 Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + Quản Lý 02054516p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode np304 Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232 Sang Ethernet Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang Simplex, Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch Công Nghiệp 6 cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode Single-fiber + Quản Lý Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) 04423882p2 Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + Quản Lý 02041117p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode IES205-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IES1024-4F Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Multi-mode IMG_NP304T-4DI-RS-485 Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS485/422 Sang Ethernet IMG_NP308T-8DI-RS-232 Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS232 Sang Ethernet 02041117p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode IES1024-4F Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Single-mode Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode Single-fiber + Quản Lý IES205-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode IMG_NP308T-8DI-RS-485 Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS485/422 Sang Ethernet Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang Simplex, Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber 04423882p2 Switch Công Nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + Quản Lý Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) IMG_NP3016T-16D-RS-232 Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS232 Sang Ethernet 12032977p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Multi-mode IES308 Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet IES1024-8F Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Multi-mode IMG_IES7110-2GS Switch Công Nghiệp Quản Lý 8 Cổng Ethernet + 2 Cổng Gigabit 04291850p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Multi-mode IMG_NP3016T-16DI-RS-485 Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS485/422 Sang Ethernet IES7110-2GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + 2 cổng SFP Gigabit 12032977p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode IES1024-8F Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Single-mode IES7110-2GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + 2 cổng SFP Gigabit 04291850p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang Single-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang Simplex, Single-mode IMC101-F Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 1 Cổng Ethernet (12~36VDC) 11491978p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Multi-mode IES1024-12F Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Multi-mode Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) Switch Công Nghiệp Quản Lý 6 Cổng Ethernet + 2 cổng SFP Gigabit + 2 Cổng Quang Singlemode, Singlefiber 04292151p2 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode IMG_IES7110-2GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 2 cổng SFP Gigabit 11491978p2 Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode IES1024-12F Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Single-mode 04292151p2 Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode IMG_IES7110-2GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 2 cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang Simplex, Single-mode IMC102-F Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 2 Cổng Ethernet (12~36VDC) Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Ethernet + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 2 cổng SFP Gigabit + 4 Cổng Quang Singlemode, Singlefiber Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet + 2 Cổng Ethernet Gigabit (SFP) IMG_IES5028-4GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 053319114p2 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 2 Cổng SFP Giga Ethernet IMG_IES5028-4GS-2F Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 053319114p2 Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 2 Cổng SFP Giga Ethernet SW485WA Bộ chuyển đổi Port-powered Isolation RS232 sang RS485 Switch Công Nghiệp Quản Lý 22 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Đơn + 2 Cổng SFP Giga Ethernet IMG_IES5028-4GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IMG_IES5028-4GS-4F Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IES205-1F Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet Gigabit 232D Repeater RS232 USB232 Bộ chuyển đổi USB sang RS232 USB4232 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB485 Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485/422 USB4485 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 MODEL232I Thiết bị cắt sét đường RS232 FL45 Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 FL-BNC Thiết bị cắt sét đường mạng BNC (Video/E1) FL485 Thiết bị cắt sét đường RS-485 MODEL277 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang MODEL277A Bộ chuyển đổi RS232 sang quang MODEL277B Bộ chuyển đổi RS485/422 sang quang Switch Công Nghiệp Quản Lý 20 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit MODEL271 Modem ring RS232/485/422 MODEL1100 Bộ chuyển đổi quang Ethernet 10/100M IMG_IES206G-2GS-P Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet Gigabit + 2 Cổng Quang SFP Gigabit IMG_MC201 Bộ chuyển đổi Quang – CAN SW_ES208G Switch Công Nghiệp 8 Cổng Ethernet Gigabit IMG_IES5028-4GS-8F Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit USB8485I Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 isolation IMG_IMF204 Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng Quang Sang 4 Cổng RS485 Ring MODEL1200 Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M IMG_IES5028-4GS-8F Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IES3016L Switch Công Nghiệp 16 Cổng Ethernet USB485I Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Multi-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet + 8 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang Single-mode MODEL3010 Bộ chuyển đổi quang SFP điện 10/100M MODEL3011 Bộ chuyển đổi Giga Ethernet sang Quang SFP MODEL3012 Bộ chuyển đổi quang – Ethernet 10/100/1000M Rack200A Khung giá 14 khe cắm Media Converter Rack2000B Khung giá 16 khe cắm Media Converter IMG_IES5028-4GS-12F Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 04424383p2 Switch Công Nghiệp 7 Cổng Ethernet + 3 Cổng SFP Giga Ethernet + Quản lý Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) IMG_IES5028-4GS-12F Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit 101GT Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 1 Cổng Giga Ethernet IES3016L Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Multi-mode Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 12 Cổng Quang Single-mode, Single-fiber + 4 Cổng SFP Gigabit IES3016L Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang Single-mode IMG_IES5028-4GS-24F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 20 Cổng Quang Multi-mode + 4 Cổng SFP Gigabit Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang ( Sợi Quang Đơn) IMG_IES5028-4GS-24F Switch Công Nghiệp Quản Lý 4 Cổng Ethernet + 20 Cổng Quang Single-mode + 4 Cổng SFP Gigabit IMG_IES215 Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet IMG_IES6116L-P Switch Công Nghiệp Quản Lý 16 Cổng Ethernet IES215-1F Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethernet + 1 Cổng Quang IMG_IES6116L-2F-P Switch Công Nghiệp Quản Lý 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang IMG_IES215-2F Switch Công Nghiệp 3 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang IMG_IES6116L-4F-P Switch Công Nghiệp Quản Lý 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang IMG_IES3020-4GS-P Switch Công Nghiệp 16 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang SFP IMG_IES3020-4GS-4F-P Switch Công Nghiệp 12 Cổng Ethernet + 4 Cổng Quang 10/100Mbps + 4 Cổng Quang SFP 10/100/1000Mbps IMG_IES3020-4GS-2F-P Switch Công Nghiệp 14 Cổng Ethernet + 2 Cổng Quang 10/100Mbps + 4 Cổng Quang SFP 10/100/1000Mbps IMC102GT Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 2 Cổng Giga Ethernet IMG_IMC101B Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 1 Cổng Ethernet (12~48VDC) IMG_IMC102B Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 2 Cổng Ethernet (12~48VDC) IMG_IMC101GT-1GF Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp Gigabit IMG_SW4485 HUB chuyển đổi RS232/485 sang 4 cổng RS485 IMG Bộ thu phát 64 kênh Video sang quang IMG_OCTOPUS3000 RS-485/422 HUB

Friendly Link: